Velkommen til Ressourceorienteret Psykoterapi

Jeg arbejder med udgangspunkt i integreret psykoterapi som er en terapiform der understøtter de ofte ubevidste ressourcer og potentialer vi alle indeholder.
En psykoterapeutisk tilgang der bygger på læren om de selvregulerende & selvhelbredende kræfter i personligheden.
Dermed er der fokus på udviklingsmuligheder – frem for fejl eller mangler.

Integreret psykoterapi er en kreativ og ressourceorienteret terapiform der tilpasses den enkelte, hvor der med psykoterapeutiske redskaber skabes åbning til den ubevidste intelligens, så du mere og mere bliver i stand til at udfolde dig i overensstemmelse med dig selv og de særlige kvaliteter og evner som ethvert menneske rummer.

Min baggrund i den integrerede psykoterapi betyder, at jeg anvender elementer fra flere psykoterapeutiske retninger så som: Psykodynamisk og psykoanalytisk terapi, eksistentiel terapi, kognitiv og adfærdsterapeutisk , samt elementer fra gestaltterapien og image relationsterapi.

Psykoterapi er professionel og omsorgsfuld støtte til at få kontakt til de mange ressourcer og muligheder der findes i vores ubevidste for at ændre på det som kan syntes så vanskeligt i livet.
Jeg tilbyder individuel psykoterapi. Både kortere og længere varende forløb.

Kontakt mig på telefon: 21 40 40 23

”Det mindste med mening, har altid mere livsværdi,
end det største uden mening”
C.G. Jung

Der er lukket for kommentarer.