Psykoterapi

Alle mennesker kan komme ud for situationer, hvor vi kan miste orienteringen i forhold til de udfordringer eller kriser livet byder. Der kan være brug for støtte fra et andet menneske til at kunne rumme og bearbejde de ofte så svære følelser i en kompleks situation, så nye perspektiver kan vokse frem.

Gennem samtale og fordybelse, samt via forskellige psykoterapeutiske metoder, kan du få hjælp til at genskabe modet til på ny, at møde tilværelsens mangefacetterede udfordringer og opdage, at problemer og kriser uanset hvor du er i livet også indeholder enorme ressourcer, uventede eller overraskende muligheder som er meningsfulde og betydningsfulde for dit liv.

Du kan få hjælp til at arbejde med bl.a.:

 • Personlig udvikling generelt eller inden for specifikke områder
 • Sorg & Krise (sygdom, ledighed, tab af nærtstående etc.)
 • Depression
 • Selvværdsproblemer
 • Studierelaterede/uddannelses problematikker. Har du brug for at genfinde dine ressourcer eller ændre retning
 • Stress
 • Relations udfordringer
 • Følelsen af at være ensom
 • Manglende glæde og udvikling i parforholdet
 • De svære følelser såsom skyld og skam

Med udgangspunkt i dine behov arbejder jeg med bl.a:

 • Samtaleterapi
 • Drømmeanalyse
 • Meditation / Mindfulness
 • Visualisering
 • Tegne/male terapi
 • Arbejde med kropsoplevelser og følelser

Psykoterapi kan hjælpe dig til bl.a.:

 • At få øje på dine muligheder eller nye ”veje” i livet
 • At bane vej for større indsigt/selvbevidsthed
 • Livskraft til at leve livet her og nu
 • At få større tillid til dig selv, dine evner og muligheder
 • At finde fornyet ro & styrke
 • Opdage og udvikle dine ubevidste potentialer og styrker
 • Opbygge en indre vilje til at leve på en dybere og mere personlig grund.

 “Hvad du kan eller drømmer du kan, giv dig i kast med det. Dristighed bærer geni, magt og trolddom i sig”. Goethe.  

 

Der er lukket for kommentarer.