Artikel/Bog

“Det ubevidstes potentiale” af Torben Hansen (Red) Tretten artikler skrevet af personer der er uddannet i kybernetisk psykologi.

Jeg har bidraget med en artikel om:

Relationen – og den ubevidste informations betydning.

Med denne artikel har det været mit håb at henlede opmærksomheden på betydningen af den ubevidste informations betydning i vejledende og udviklingsstøttende funktioner. Med udgangspunkt i den kybernetiske psykologi har jeg beskrevet vigtigheden af at tage udgangspunkt i det enkelte individs kompetencer. Dermed befordres fokus på ressourcer, som – set ud fra både en pædagogisk og en almenmenneskelig vinkel – er det bedste udgangspunkt for udvikling og læring. Når fokus på ressourcer danner ramme om udviklingsprocesser, kan vi, i respekt for menneskets faktiske formåen, udvikle en tilgang til os selv og hinanden, hvor vi i højere grad bliver i stand til at udnytte vores potentiale. Ikke kun til gavn for os selv, men også til gavn for fællesskabet”

Der er lukket for kommentarer.