Faglig & personlig profil

Jeg har en 7 årig uddannese i Integreret Psykoterapi & Kybernetisk Psykologi fra Vedfelt Instituttet som er afsluttet med speciale og eksamen.

Samt bl.a.:

  • Psykoterapeutisk uddannelse ud fra en psykodynamisk, systemisk og eksistentiel referenceramme fra Gråbrødre Instituttet (1999-2001).
  • Et års klassisk NLP uddannelse i kommunikation & forandring fra Dansk NLP Institut (1998-99).
  • Supervision, meditation og drømmeanalyse v/Asta Fink, magister i filosofi og stifter af Center for livsfilosofi og meditation i Sorring (1993-1994).
  • Jeg har været i meditationstræning og arbejdet med drømmeanalyse siden begyndelsen af 90èrne ved Cand.psyk.Ingrid Christiansen og meditationslærer (uddannet af Bob Moore) & Psykoterapeut Kirsten Aggerholm. Desuden var meditationstræning og arbejde med drømme en integreret del af uddannelsen på Vedfelt Instituttet.

Jeg har haft egen psykoterapeutisk praksis siden 2009.

Jeg holder mig fagligt ajour gennem jævnlig egenterapi, supervision samt kursusaktivitet.

Min psykoterapeutiske uddannelse fra Vedfelt instituttet er evalueret ud fra socialministeriets, undervisningsministeriets og sundhedsministeriets anbefalede kvalitetskriterier via evalueringsfirmaet Reflektor.
Instituttet er godkendt ud fra de ministerielle anbefalinger.

Det psykoterapeutiske arbejde er karakteriseret ved dyb respekt for den enkeltes integritet. Jeg har tavshedspligt og underlagt Vedfelt Instituttets og Psykoterapeut foreningens etiske regler.

De etiske regler/normer skal efterleves i handling gennem en anstændig, professionel og respektfuld tilgang via værdig kommunikation til enhver og i alle sammenhænge.

Anden uddannelse:

Jeg er uddannet som sygeplejerske og har klinisk erfaring fra bl.a. store hospitaler i København og Århus siden begyndelsen af 80`erne, hvor også sorg og krise håndtering/mestringsstrategier og spændingsfeltet mellem liv & død, håb kontra magtesløshed, samt palliation, en værdig afslutning på livet, var en del af mit arbejdsfelt.

Ud over mit psykoterapeutiske arbejde er jeg ansat i den primære sektor indenfor uddannelse og pædagogik/vejledning i sygeplejerske uddannelsen, samt de grundlæggende sundhedsuddannelser.

Personligt:

Jeg har altid haft en stor drivkraft mod vækst, udvikling og læring indenfor både det faglige som det personlige felt. Siden jeg var ganske ung, har jeg haft interesse for det psykologiske område i ”mødet” med mennesker.

Sansningen, fornemmelsen og nærværet, samt det helt unikke ved den enkelte. Men også medmenneskelighed, næstekærlighed og omsorg samt den etiske dimension, at behandle os selv og hinanden ordentligt. Og en oplevelse af, at vi alle rummer så uendelig meget mere – så` mange uudfoldede kvaliteter og potentialer.

Denne dybe interesse ønskede jeg at kombinere med en helt særlig psykologisk uddannelse. En uddannelse, hvor respekt, nænsomhed og en anerkendende pædagogik samt en ressourceorienteret tilgang kombineret med anerkendte videnskabelige teorier og psykoterapeutiske metoder i en kreativ syntese af helheder kombineret med en høj etisk standard, skulle være nogle af de bærende elementer. Derfor valgte jeg uddannelsen på Vedfelt Instituttet.

”At gøre det der dybest set er det rigtige for en, giver en kræfterne”. Asta Fink

Der er lukket for kommentarer.